Sistem Pengurusan e-Kontrak
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG, ARAS 10, MENARA AQABAH
JALAN BANDAR, 81700 PASIR GUDANG, JOHOR
Tel : 07-254 7777 | Faks : 07-251 5260
Emel : bpk@mppg.gov.my
MENU
Masuk

Laman Rasmi
Iklan Sebut Harga/Tender
Keputusan
Sebut Harga/Tender
Senarai Pemohon
Sebut Harga/Tender
Manual Pengguna>
Borang Pendaftaran
Lupa Kata Laluan (Kontraktor)

Maklumat Sebutharga


Sebut harga adalah dipelawa daripada pemborong-pemborong (BUMIPUTERA) dalam kelas MOF & SIJIL KURSUS CANTASAN yang dinyatakan dan berdaftar di dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat sebut harga buat masa ini bagi kerja berikut:-


BIL
JENIS KERJA
BILANGAN SEBUT HARGA
KELAS
HARGA BORANG SEBUT HARGA (RM)
1.KERJA-KERJA MENCANTAS,MENEBANG,MENGUTIP SISA POKOK YANG PATAH DAN SERKAH BAGI POKOK AMENITI DISELURUH KAWASAN PENTADBIRAN MPPG UNTUK TEMPOH 6 BULAN BAGI ZON 1MPPG/Q51/2018/BPK/BLS 221002 & 221003 & SIJIL KURSUS CANTASAN50.00
2.KERJA-KERJA MENCANTAS,MENEBANG,MENGUTIP SISA POKOK YANG PATAH DAN SERKAH BAGI POKOK AMENITI DISELURUH KAWASAN PENTADBIRAN MPPG UNTUK TEMPOH 6 BULAN BAGI ZON 2MPPG/Q52/2018/BPK/BLS 221002 & 221003 & SIJIL KURSUS CANTASAN50.00
3.KERJA-KERJA MENCANTAS,MENEBANG POKOK AMENITI DI KAWASAN ‘BUFFER ZONE’ DI SEPANJANG JALAN BESAR PASIR GUDANG UNTUK TEMPOH 4 BULAN MPPG/Q53/2018/BPK/BLS 221002 & 221003 & SIJIL KURSUS CANTASAN50.00
4.KERJA-KERJA MENCANTAS,MENEBANG,MENGUTIP SISA POKOK YANG PATAH DAN SERKAH BAGI POKOK AMENITI DI SELURUH KAWASAN PERINDUSTRIAN PENTADBIRAN MPPG UNTUK TEMPOH 6 BULAN MPPG/Q54/2018/BPK/BLS 221002 & 221003 & SIJIL KURSUS CANTASAN50.00
5.KERJA-KERJA MENCANTAS,MENEBANG POKOK PAGARAN BAGI ADUAN DAN KECEMASAN DI SELURUH KAWASAN PENTADBIRAN MPPG UNTUK TEMPOH 6 BULANMPPG/Q55/2018/BPK/BLS 221002 & 221003 & SIJIL KURSUS CANTASAN50.00

Dokumen sebut harga akan dijual mulai 14/01/2018 (AHAD) sehingga 18/01/2018 (KHAMIS) pada waktu pejabat dengan menggunakan Wang Tunai/ Wang Pos atau Kiriman Wang atas nama MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG di Kaunter Pembayaran Pelbagai, Aras 1, Menara Aqabah, Pasir Gudang.

Sebut harga yang tidak lengkap adalah tidak sah dan tidak akan diterima. Tempoh sah laku lesen hendaklah sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh tutup sebut harga.

Semua Dokumen Sebut harga yang telah dilengkapkan hendaklah dimasukkan ke dalam peti sebut harga di MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG, ARAS 10, MENARA AQABAH, 81700 PASIR GUDANG, JOHOR. sebelum jam 12.00 tengah hari pada 21/01/2018 (AHAD).


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"GEMILANG, LESTARI, SEJAHTERA"


(HJ ZAINOR BIN ADANI)
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Pasir Gudang.

Tawaran ini juga dipamerkan di papan kenyataan sebagaimana berikut:

  1. Pejabat Majlis Bandaraya Johor Bahru
  2. Pejabat Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
  3. Pejabat Daerah Johor Bahru
  4. Pejabat Jurutera Daerah JKR (D) Johor Bahru

Tarikh Iklan: 09/01/2018


Kembali
Cetak
BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG, ARAS 10, MENARA AQABAH
JALAN BANDAR, 81700 PASIR GUDANG, JOHOR
Tel : 07-254 7777 | Faks : 07-251 5260
Emel : bpk@mppg.gov.my
Anda pelawat ke:
Hak Milik Terpelihara Bahagian Pengurusan Kontrak, Majlis Perbandaran Pasir Gudang