Sistem Pengurusan e-Kontrak
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG, ARAS 10, MENARA AQABAH
JALAN BANDAR, 81700 PASIR GUDANG, JOHOR
Tel : 07-254 7777 | Faks : 07-251 5260
Emel : bpk@mppg.gov.my
MENU
Masuk

Laman Rasmi
Iklan Sebut Harga/Tender
Keputusan
Sebut Harga/Tender
Senarai Pemohon
Sebut Harga/Tender
Manual Pengguna>
Borang Pendaftaran
Lupa Kata Laluan (Kontraktor)

Maklumat Sebutharga


Tawaran adalah dipelawa kepada pemborong-pemborong bertaraf BUMIPUTERA dalam kelas MOF yang dinyatakan dan berdaftar di bawah tajuk / kod bidang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat tawaran buat masa ini bagi kerja-kerja berikut :-


BIL
JENIS KERJA
BILANGAN TAWARAN
GRED, KATEGORI, PENGKHUSUSAN
HARGA DOKUMEN (RM)
1.KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN AWAM DAN TAPAK PASAR MALAM BAGI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG UNTUK TEMPOH 1 TAHUNMPPG/T2/2018/BPK/JKA 221002 & 221003300.00

Dokumen tawaran boleh didapati mulai 14/01/2018 (AHAD) hingga 01/02/2018 (KHAMIS) pada waktu pejabat di Kaunter Bayaran, Menara Aqabah, Jalan Bandar, 81700 Pasir Gudang, Johor dengan dikenakan bayaran seperti di atas dalam bentuk Bank Draf atau Wang Pos atau Kiriman Wang dibuat atas nama MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG. Bayaran secara tunai juga akan diterima.

Dokumen tawaran yang tidak lengkap adalah tidak sah dan tidak akan diterima. Tempoh sah laku lesen hendaklah sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh tutup tawaran. Naskah Meja Tender akan dipamerkan di Bahagian Pengurusan Kontrak, Aras 10, Menara Aqabah, Pasir Gudang Johor pada waktu pejabat.

Dokumen yang lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang dimeterikan dan ditulis di sebelah atas kiri sampul No. Tawaran dan jenis kerja berkaitan dan dikembalikan kepada:

Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Pasir Gudang
Aras 19, Menara Aqabah
Jalan Bandar,
81700 Pasir Gudang, Johor

Tarikh tutup tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 04/02/2018 (AHAD) dan dikehendaki memasukkan ke dalam peti tawaran di Bahagian Pengurusan Kontrak, Aras 10, Menara Aqabah, Pasir Gudang Johor. Pihak kami tidak terikat untuk menerima tawaran yang terendah sekali atau sebarang tawaran.


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"GEMILANG, LESTARI, SEJAHTERA"


(HJ ZAINOR BIN ADANI)
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Pasir Gudang.

Tawaran ini juga dipamerkan di papan kenyataan sebagaimana berikut:

  1. Pejabat Majlis Bandaraya Johor Bahru
  2. Pejabat Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah
  3. Pejabat Daerah Johor Bahru
  4. Pejabat Jurutera Daerah JKR (D) Johor Bahru

Tarikh Iklan: 09/01/2018


Kembali
Cetak
BAHAGIAN PENGURUSAN KONTRAK
MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG, ARAS 10, MENARA AQABAH
JALAN BANDAR, 81700 PASIR GUDANG, JOHOR
Tel : 07-254 7777 | Faks : 07-251 5260
Emel : bpk@mppg.gov.my
Anda pelawat ke:
Hak Milik Terpelihara Bahagian Pengurusan Kontrak, Majlis Perbandaran Pasir Gudang